Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

forotexnikes_ypiresies
Βασιστείτε στην εταιρεία μας για έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση, με βάση τις τελευταίες πιο πρόσφατες αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας.

Αντιμετωπίζουμε την κάθε επιχείρηση ως ξεχωριστή οντότητα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητές της.

Ανταποκρινόμαστε σε απαιτητικές υποθέσεις αναπτύσσοντας ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο και προσαρμοσμένο στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Σύνταξη ορθών φορολογικών δηλώσεων.
  • Φορολογικές συμβουλές  σύμφωνα με την επαγγελματική δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης.
  • Διευθέτηση φορολογικών διαδικασιών για την ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση και διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων και εκκρεμοτήτων.
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
  • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
  • Απορροφήσεις – Εξαγορές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις εταιρειών.