ΚΑΠΑ Φοροτεχνική

H ΚΑΠΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και των ιδιωτών. Αποτελεί μετεξέλιξη μιας οικογενειακής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιήθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1980.