Οι φορολογικές επιβαρύνσεις του 2015

Σημαντικές αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας θα επέλθουν με τον ερχομό του νέου έτους. Το φορολογικό τοπίο το 2015, αν εφαρμοστούν ως έχουν τα ισχύοντα, αναμένεται να είναι εξίσου επιβαρυμένο με την χρονιά που φεύγει.

Οι αλλαγές έχουν να κάνουν τόσο με τις δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι το 2015 και αφορούν τα εισοδήματα της χρήσης 2014, για τα οποία θα φορολογηθούμε για πρώτη φορά με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2014), όσο και με τα εισοδήματα που θα αρχίσουν να προκύπτουν από 1-1-2015 και τα οποία θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2016.Συνέχεια