Λογιστικές Υπηρεσίες

logistikes_ipiresies

Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με γνώμονα την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση.

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση) με έδρα την επιχείρησή σας ή τα γραφεία μας
 • Παρακολούθηση και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Άρτια συστήματα πληροφορικής για αναδιοργάνωση λογιστηρίων
 • Πλήρη εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με στόχο την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εναρμονισμένα με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Διαχείριση και ορθή τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Πλήρης παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
 • Εφαρμογή και προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απώτερο σκοπό τα οικονομικά οφέλη.
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
 • Διευθέτηση συναλλαγών με το δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια) και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποθέσεων
 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων στο αρμόδιο προσωπικό τμήμα για λογιστικά – εργατικά και φορολογικά θέματα.