Η Εταιρία

Καραγρηγορίου ΒαγγέληςH ΚΑΠΑ Φοροτεχνική ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και ιδιωτών. Αποτελεί τη μετεξέλιξη μιας οικογενειακής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών, που δραστηριοποιείται ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό κόστος, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Σκοπός μας είναι οι πελάτες μας να μπορούν απερίσπαστοι να ασχοληθούν με την εφαρμογή του επιχειρηματικού τους πλάνου, αναθέτοντας σε εμάς εξολοκλήρου τη διεκπεραίωση των λογιστικών τους εργασιών. Κεντρική μας ιδέα είναι ότι οι πελάτες μας πρέπει να επενδύουν τον χρόνο και την ενέργειά τους μόνο στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους.

Βασική αξία μας είναι η συνέπεια, χρονική και ποιοτική, απέναντι σε ο,τι αναλαμβάνουμε. Επιδιώκουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας πριν μας ζητηθεί να ενημερώνουμε έγκαιρα και αξιόπιστα για τις υποχρεώσεις και τις αλλαγές που προκύπτουν, να προλαμβάνουμε προβλήματα πριν εκδηλωθούν και να δίνουμε λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στην πρόσβασή της στην απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση μέσω από όλα τα διαθέσιμα και επιστημονικώς αποδεκτά μέσα, καθώς και μέσω προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης. Διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η χρήση τεχνολογιών αιχμής είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύγχρονο επιχειρείν.

Προσπαθούμε να είμαστε ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις του επαγγέλματός μας αλλά και της οικονομίας και κοινωνίας μας ευρύτερα, ώστε να παρέχουμε συμβουλευτική που είναι επίκαιρη, εφαρμόσιμη και προσαρμοσμένη στις εγχώριες  ανάγκες και συνθήκες.

 

Ιδρυτής
Καραγρηγορίου Βαγγέλης
Λογιστής / Φοροτεχνικός