Πρακτικές συμβουλές για τη σωστή συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

Μετ’ εμποδίων και με εκκρεμή ζητήματα ξεκίνησε και τη φετινή χρονιά η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Παρότι οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε σχέση με πέρσι, και όλα τα εισοδήματα θα φορολογηθούν σε ενιαία κλίμακα, ωστόσο υπάρχουν και φέτος κάποια σημεία – παγίδες που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων.

(Οι νέες αλλαγές για ξεχωριστές κλίμακες μισθωτών, επαγγελματιών, ενοικίων κ.λ.π. θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από 1-1-2013, δηλαδή για τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2014)

[1] Υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με μοναδική εξαίρεση όσους νέους/νέες δηλώνονται ως προστατευόμενα τέκνα από τους γονείς τους. Όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που θα τις προσδιορίζει ο εκάστοτε έφορος μετά από αίτημα του φορολογούμενου με το οποίο θα επικαλείται τους λόγους που δεν του επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή. Η ενιαία καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου, αλλά αναμένεται να δοθεί παράταση.

Αρχικά απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης που ζητείται στο πρώτο στάδιο υποβολής, ώστε να γίνει σωστή εκκαθάριση της δήλωσης. ‘Όλοι όσοι είναι κάτω από 30 ετών θα πρέπει να μην ξεχάσουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 (πίνακας 2) προκειμένου το αφορολόγητο τους όριο να αυξηθεί από τα 5.000 Ευρώ (που ισχύει για όλους) στα 9.000 Ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα τους δεν ξεπερνάει το όριο αυτό, δηλαδή τα 9.000 Ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση αφορολογήτου έχουν και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών [κωδικοί 013-014 (πίνακας 2)]

Επίσης οι νέοι/νέες άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) (ακόμα και εάν δηλώνονται ως προστατευόμενα τέκνα, αφού το Α.Φ.Μ. τους θα δηλωθεί στην δήλωση των γονιών τους. [Κωδικοί 831-834 (πίνακας 9)] Επιπλέον, όλα τα προστατευόμενα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας (δηλαδή ακόμα και βρέφη) θα πρέπει να διαθέτουν ΑΜΚΑ. [Κωδικοί 846-849 (πίνακας 9)]

[2] Για κάθε φορολογούμενο με προστατευόμενα τέκνα, το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 Ευρώ προσαυξάνεται και φέτος κατά 2.000 Ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 3.000 Ευρώ για το τρίο και το καθένα από τα επόμενα. Για να αυξηθεί το αφορολόγητο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων στους Κωδικούς 003-004 (πίνακας 3) καθώς και ο Πίνακας 9 με τα αναλυτικά στοιχεία των παιδιών. (το συγκεκριμένο αφορολόγητο θα πάψει να ισχύει στις δηλώσεις του 2014 και θα αντικατασταθεί από το επίδομα τέκνων που θα δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια)

[3] Το καθαρό ποσό από μισθούς και ημερομίσθια συμπληρώνεται στους Κωδικούς 301-302 (πίνακας 4). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ώστε στην βεβαίωση αποδοχών που θα τους χορηγηθεί να αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές και ο φόρος που τους αντιστοιχεί, αφού αυτές θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στο χρόνο που θα εισπραχθούν και όχι φέτος. Συνεπώς στην φετινή δήλωση θα δηλωθούν μόνο οι αμοιβές που εισπράχτηκαν το έτος 2012.

Επίσης, όπως πάντα, ο φορολογούμενος μισθωτός και συνταξιούχος θα πρέπει να μην ξεχάσει να συμπληρώσει τον φόρο που αναλογεί [Κωδικοί 313-314 (πίνακας 8)] και τον φόρο που παρακρατήθηκε [Κωδικοί 315-316 (πίνακας 8)]. Επιπλέον το 2012 και για όσες αμοιβές υπερέβαιναν τα 12.000 Ευρώ ετησίως, υπήρξε ξεχωριστή παρακράτηση φόρου και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα αναφέρεται στις βεβαιώσεις αποδοχών, και θα πρέπει να καταχωρηθεί στους Κωδικούς 333-334 (πίνακας 8).

[4] Από φέτος συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών (κύριες ή δευτερεύουσες) είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε μισθωμένες, είτε δωρεάν παραχωρούμενες στους Κωδικούς 204-205-206 (πίνακας 5) αλλά και στο Έντυπο Ε2 όπου δηλώνονται τα ακίνητα που μισθώνονται. Σκοπός είναι ο εντοπισμός των υπόχρεων που δεν πληρώνουν το ΕΕΤΗΔΕ και δεν θα πληρώσουν τον «νέο φόρο» ακινήτων ΕΕΤΑ. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρωθεί 999999999.

[5] Φέτος θα δηλωθεί υποχρεωτικά το σύνολο των εισοδημάτων που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2012, ακόμα και τα εισοδήματα που μέχρι σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο [π.χ. τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μερίσματα, επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα επιδόματα με τα οποία προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας]. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δηλωθούν μόνο οι τόκοι που ξεπερνούν τα 250 Ευρώ ανά δικαιούχο, αλλά για το ζήτημα αυτό αναμένεται εγκύκλιος.

Μέχρι πέρσι δεν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή των εισοδημάτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις [Κωδικοί 659-660 (πίνακας 6)], αλλά συμπληρωνόντουσαν προαιρετικά κυρίως ώστε να καλυφθούν τα τεκμήρια. Εφόσον οι φορολογούμενοι έχουν συνολικό εισόδημα άνω των 12.000 Ευρώ, θα συνυπολογίζεται στα ποσά αυτά ειδική εισφορά αλληλεγγύης (1% – 4%) με αποτέλεσμα να πληρώσουν περισσότερο φόρο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί διότι ορισμένα από τα ανωτέρω ποσά, ναι μεν θα πρέπει να δηλωθούν, αλλά εξαιρούνται από τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγραφούν σε ξεχωριστό κωδικό [Κωδικοί 657-658 (πίνακας 6)] Συγκεκριμένα εξαιρούνται οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, τα εισοδήματα προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες (80% και άνω), οι αποζημιώσεις απολύσεων, οι εφάπαξ παροχές των ταμείων.

Επίσης ξεχωριστά (και όχι στον 659-660) αναγράφονται το επίδομα ανεργίας [Κωδικοί 661-662 (πίνακας 6)] και το ΕΚΑΣ [Κωδικοί 305-306 (πίνακας 6)]

[6] Και φέτος ισχύει η υποχρέωση για τη συγκέντρωση αποδείξεων ύψους 25% του εισοδήματος που δηλώνεται και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις [κωδικός 049 (πίνακας 7)]. Προσοχή: εάν το εισόδημα βάσει τεκμηρίων υπερβαίνει τα πραγματικά εισοδήματα τότε οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% των τεκμηρίων. Αν οι αποδείξεις που θα δηλωθούν είναι λιγότερες, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με φόρο ίσο με το 10% των αποδείξεων που λείπουν. Αντιθέτως εάν οι αποδείξεις είναι περισσότερες δεν δικαιούται μείωση φόρου. Εάν κάποιος φορολογούμενος ξεχάσει να συμπληρώσει τον κωδικό των αποδείξεων ή δεν υποβάλλει καθόλου δήλωση και υποβάλλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική, ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση αντίστοιχα τότε οι αποδείξεις δεν θα συνυπολογιστούν και θα επιβαρυνθεί με 10% φόρο για το σύνολο των αποδείξεων που θα έπρεπε να είχε δηλώσει.

Τέλος, οι γνωστές φοροαπαλλαγές (π.χ. ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες, εισφορές σε ΟΑΕΕ, Δωρεές, Τόκοι πρώτης κατοικίας, Ενοίκια κύριας κατοικίας, Ασφάλιστρα, Φροντιστήρια, διατροφή, επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου κ.λ.π.) είναι οι ίδιες με πέρσι και πρέπει να συμπληρωθούν στον Πίνακα 7 αφού μειώνουν το φόρο.

[7] Αυξημένο τέλος επιτηδεύματος από τα 500 Ευρώ στα 650 Ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν φέτος όσοι φορολογούμενοι άσκησαν το 2012 ατομική επιχείρηση. Ωστόσο το τέλος επιτηδεύματος θα παραμείνει 500 Ευρώ για τους λεγόμενους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που είναι κατ’ουσίαν μισθωτοί, δηλαδή όσους απέκτησαν το 2012 εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή εφόσον οι εργοδότες είναι περισσότεροι το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους να προέρχεται από έναν εργοδότη. Αν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για εργαζόμενο με «μπλοκάκι» και για να υπάρξει η μείωση στο τέλος επιτηδεύματος θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί 019-020 (πίνακας 2)

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι εξαιρούνται και δεν υποχρεώνονται να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες:

Που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακοσίους (500) κατοίκους
Που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους [Κωδικοί 007-008 (πίνακας 2)]
Οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών
Οι ατομικές επιχειρήσεις (εκτός αυτών σε τουριστικούς τόπους) εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία χρόνια από το χρόνο συνταξιοδότησης του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65Ο έτος της ηλικίας του. [Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι Κωδικοί 027-028 (πίνακας 2)]

Μετ’ εμποδίων και με εκκρεμή ζητήματα ξεκίνησε και τη φετινή χρονιά η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Παρότι οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε σχέση με πέρσι, και όλα τα εισοδήματα θα φορολογηθούν σε ενιαία κλίμακα, ωστόσο υπάρχουν και φέτος κάποια σημεία – παγίδες που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. (Οι νέες αλλαγές για ξεχωριστές κλίμακες μισθωτών, επαγγελματιών, ενοικίων κ.λ.π. θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από 1-1-2013, δηλαδή για τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2014)

[1] Υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με μοναδική εξαίρεση όσους νέους/νέες δηλώνονται ως προστατευόμενα τέκνα από τους γονείς τους. Όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που θα τις προσδιορίζει ο εκάστοτε έφορος μετά από αίτημα του φορολογούμενου με το οποίο θα επικαλείται τους λόγους που δεν του επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή. Η ενιαία καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου, αλλά αναμένεται να δοθεί παράταση.

Αρχικά απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης που ζητείται στο πρώτο στάδιο υποβολής, ώστε να γίνει σωστή εκκαθάριση της δήλωσης. ‘Όλοι όσοι είναι κάτω από 30 ετών θα πρέπει να μην ξεχάσουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 (πίνακας 2) προκειμένου το αφορολόγητο τους όριο να αυξηθεί από τα 5.000 Ευρώ (που ισχύει για όλους) στα 9.000 Ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα τους δεν ξεπερνάει το όριο αυτό, δηλαδή τα 9.000 Ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση αφορολογήτου έχουν και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών [κωδικοί 013-014 (πίνακας 2)]

Επίσης οι νέοι/νέες άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) (ακόμα και εάν δηλώνονται ως προστατευόμενα τέκνα, αφού το Α.Φ.Μ. τους θα δηλωθεί στην δήλωση των γονιών τους. [Κωδικοί 831-834 (πίνακας 9)] Επιπλέον, όλα τα προστατευόμενα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας (δηλαδή ακόμα και βρέφη) θα πρέπει να διαθέτουν ΑΜΚΑ. [Κωδικοί 846-849 (πίνακας 9)]

[2] Για κάθε φορολογούμενο με προστατευόμενα τέκνα, το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 Ευρώ προσαυξάνεται και φέτος κατά 2.000 Ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 3.000 Ευρώ για το τρίο και το καθένα από τα επόμενα. Για να αυξηθεί το αφορολόγητο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων στους Κωδικούς 003-004 (πίνακας 3) καθώς και ο Πίνακας 9 με τα αναλυτικά στοιχεία των παιδιών. (το συγκεκριμένο αφορολόγητο θα πάψει να ισχύει στις δηλώσεις του 2014 και θα αντικατασταθεί από το επίδομα τέκνων που θα δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια)

[3] Το καθαρό ποσό από μισθούς και ημερομίσθια συμπληρώνεται στους Κωδικούς 301-302 (πίνακας 4). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ώστε στην βεβαίωση αποδοχών που θα τους χορηγηθεί να αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές και ο φόρος που τους αντιστοιχεί, αφού αυτές θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στο χρόνο που θα εισπραχθούν και όχι φέτος. Συνεπώς στην φετινή δήλωση θα δηλωθούν μόνο οι αμοιβές που εισπράχτηκαν το έτος 2012.

Επίσης, όπως πάντα, ο φορολογούμενος μισθωτός και συνταξιούχος θα πρέπει να μην ξεχάσει να συμπληρώσει τον φόρο που αναλογεί [Κωδικοί 313-314 (πίνακας 8)] και τον φόρο που παρακρατήθηκε [Κωδικοί 315-316 (πίνακας 8)]. Επιπλέον το 2012 και για όσες αμοιβές υπερέβαιναν τα 12.000 Ευρώ ετησίως, υπήρξε ξεχωριστή παρακράτηση φόρου και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα αναφέρεται στις βεβαιώσεις αποδοχών, και θα πρέπει να καταχωρηθεί στους Κωδικούς 333-334 (πίνακας 8).

[4] Από φέτος συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών (κύριες ή δευτερεύουσες) είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε μισθωμένες, είτε δωρεάν παραχωρούμενες στους Κωδικούς 204-205-206 (πίνακας 5) αλλά και στο Έντυπο Ε2 όπου δηλώνονται τα ακίνητα που μισθώνονται. Σκοπός είναι ο εντοπισμός των υπόχρεων που δεν πληρώνουν το ΕΕΤΗΔΕ και δεν θα πληρώσουν τον «νέο φόρο» ακινήτων ΕΕΤΑ. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρωθεί 999999999.

[5] Φέτος θα δηλωθεί υποχρεωτικά το σύνολο των εισοδημάτων που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2012, ακόμα και τα εισοδήματα που μέχρι σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο [π.χ. τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μερίσματα, επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα επιδόματα με τα οποία προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας]. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δηλωθούν μόνο οι τόκοι που ξεπερνούν τα 250 Ευρώ ανά δικαιούχο, αλλά για το ζήτημα αυτό αναμένεται εγκύκλιος.

Μέχρι πέρσι δεν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή των εισοδημάτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις [Κωδικοί 659-660 (πίνακας 6)], αλλά συμπληρωνόντουσαν προαιρετικά κυρίως ώστε να καλυφθούν τα τεκμήρια. Εφόσον οι φορολογούμενοι έχουν συνολικό εισόδημα άνω των 12.000 Ευρώ, θα συνυπολογίζεται στα ποσά αυτά ειδική εισφορά αλληλεγγύης (1% – 4%) με αποτέλεσμα να πληρώσουν περισσότερο φόρο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί διότι ορισμένα από τα ανωτέρω ποσά, ναι μεν θα πρέπει να δηλωθούν, αλλά εξαιρούνται από τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγραφούν σε ξεχωριστό κωδικό [Κωδικοί 657-658 (πίνακας 6)] Συγκεκριμένα εξαιρούνται οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, τα εισοδήματα προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες (80% και άνω), οι αποζημιώσεις απολύσεων, οι εφάπαξ παροχές των ταμείων.

Επίσης ξεχωριστά (και όχι στον 659-660) αναγράφονται το επίδομα ανεργίας [Κωδικοί 661-662 (πίνακας 6)] και το ΕΚΑΣ [Κωδικοί 305-306 (πίνακας 6)]

[6] Και φέτος ισχύει η υποχρέωση για τη συγκέντρωση αποδείξεων ύψους 25% του εισοδήματος που δηλώνεται και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις [κωδικός 049 (πίνακας 7)]. Προσοχή: εάν το εισόδημα βάσει τεκμηρίων υπερβαίνει τα πραγματικά εισοδήματα τότε οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% των τεκμηρίων. Αν οι αποδείξεις που θα δηλωθούν είναι λιγότερες, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με φόρο ίσο με το 10% των αποδείξεων που λείπουν. Αντιθέτως εάν οι αποδείξεις είναι περισσότερες δεν δικαιούται μείωση φόρου. Εάν κάποιος φορολογούμενος ξεχάσει να συμπληρώσει τον κωδικό των αποδείξεων ή δεν υποβάλλει καθόλου δήλωση και υποβάλλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική, ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση αντίστοιχα τότε οι αποδείξεις δεν θα συνυπολογιστούν και θα επιβαρυνθεί με 10% φόρο για το σύνολο των αποδείξεων που θα έπρεπε να είχε δηλώσει.

Τέλος, οι γνωστές φοροαπαλλαγές (π.χ. ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες, εισφορές σε ΟΑΕΕ, Δωρεές, Τόκοι πρώτης κατοικίας, Ενοίκια κύριας κατοικίας, Ασφάλιστρα, Φροντιστήρια, διατροφή, επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου κ.λ.π.) είναι οι ίδιες με πέρσι και πρέπει να συμπληρωθούν στον Πίνακα 7 αφού μειώνουν το φόρο.

[7] Αυξημένο τέλος επιτηδεύματος από τα 500 Ευρώ στα 650 Ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν φέτος όσοι φορολογούμενοι άσκησαν το 2012 ατομική επιχείρηση. Ωστόσο το τέλος επιτηδεύματος θα παραμείνει 500 Ευρώ για τους λεγόμενους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που είναι κατ’ουσίαν μισθωτοί, δηλαδή όσους απέκτησαν το 2012 εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή εφόσον οι εργοδότες είναι περισσότεροι το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους να προέρχεται από έναν εργοδότη. Αν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για εργαζόμενο με «μπλοκάκι» και για να υπάρξει η μείωση στο τέλος επιτηδεύματος θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί 019-020 (πίνακας 2)

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι εξαιρούνται και δεν υποχρεώνονται να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες:

Που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακοσίους (500) κατοίκους
Που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους [Κωδικοί 007-008 (πίνακας 2)]
Οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών
Οι ατομικές επιχειρήσεις (εκτός αυτών σε τουριστικούς τόπους) εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία χρόνια από το χρόνο συνταξιοδότησης του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65Ο έτος της ηλικίας του. [Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι Κωδικοί 027-028 (πίνακας 2)]

Posted in Uncategorized.

One Comment

Comments are closed.