Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

– Επανέρχεται το «πόθεν έσχες» για την αγορά κατοικιών
– Σημαντικές επιβαρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Σημαντικές φορολογικές ανατροπές και επιβαρύνσεις για πολλούς φορολογούμενους προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που δόθηκε για διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα, και η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Δευτέρα.

Το νομοσχέδιο που θα ισχύσει από 1/1/2014 προβλέπει μεταξύ άλλων:

 • Καταργείται για τις δηλώσεις του 2014 και εφεξής το μέτρο της υποχρεωτικής συλλογής αποδείξεων.
 • Αυξάνεται η μηνιαία παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους μέσω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5%. Αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο θα μειώσει ακόμη περισσότερο τις μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σημαντικές περικοπές.
 • Οι φοιτητές δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στα προστατευόμενα-εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου. Έτσι, οι φορολογούμενοι χάνουν το επίδομα τέκνων καθώς και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. (η παράλειψη αυτή αναμένεται και πρέπει να αλλάξει μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις.)
 • Παραμένουν ελάχιστες φοροαπαλλαγές, με διατήρηση μόνο της έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες και για δωρεές, ενώ καταργείται η έκπτωση φόρου 10% για τη διατροφή που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλο.
 • Καταργείται η απαλλαγή από το τεκμήριο της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως.
 • Αυξάνεται από 55% στο 80% η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες. Για την συγκεκριμένη πρόταση έχουν υπάρξει σφοδρές αντιδράσεις.
  Προβλέπεται αυστηρότερη φορολόγηση για όσους πιάνονται στα τεκμήρια διαβίωσης. Πλέον θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό.
 • Προστίθενται νέες κατηγορίες στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως: η απόκτηση ή ανέγερση ακινήτων, η αγορά μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων καθώς και τα κεφάλαια που διαθέτει κάθε φορολογούμενος για να συστήσει οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας.
 • Ο συντελεστής φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ αυξάνεται από το 10% στο 11%, ενώ παράλληλα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3% εφόσον η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ διατηρείται ο συντελεστής 33%.
 • Αυξάνεται στο 25% από 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν.
 • Προβλέπεται η φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου – ανέργου που υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.
  Αλλάζει η υπεραξία μεταβίβασης μετοχών – μεριδίων . Το εισόδημα από την υπεραξία θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση θα φορολογείται με 15%
 • Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» ως μισθωτοί θα φορολογούνται με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών, στην περίπτωση που οι ετήσιες επαγγελματικές δαπάνες τους (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) υπερβαίνουν τις 9.250 ευρώ.
 • Το όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι το οποίο παραμένει προστατευόμενο μέλος οικογένειας νέος άνω των 18 ετών καθορίζεται έως τις 3.000 ευρώ, στο ύψος δηλαδή του τεκμηρίου διαβίωσης του άγαμου. Μέχρι τώρα το όριο είναι 2.900 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάθε νέος ηλικίας άνω των 18 ετών, μόνο με το τεκμήριο του άγαμου έπαυε να αποτελεί προστατευόμενο μέλος της οικογένειας και να μην μπορεί ο υπόχρεος να διεκδικήσει το νέο οικογενειακό επίδομα που πλέον χορηγείται από το πρώτο παιδί.
 • Κάθε παροχή σε είδος που δίνεται σε εργαζόμενο και υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα.
 • Δεν θα αναγνωρίζεται καμία επαγγελματική δαπάνη άνω των 500 ευρώ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω Τραπέζης ή με τραπεζική επιταγή.
 • Αλλάζουν οι διατάξεις περί εκπιπτόμενων και μη δαπανών των επιχειρήσεων.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρξαν από την πρώτη ημέρα δημοσίευσης του προσχεδίου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει αλλαγές, έπειτα και από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν για πληθώρα νέων διατάξεων.

Posted in Uncategorized.