Οι φορολογικές επιβαρύνσεις του 2015

Σημαντικές αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας θα επέλθουν με τον ερχομό του νέου έτους. Το φορολογικό τοπίο το 2015, αν εφαρμοστούν ως έχουν τα ισχύοντα, αναμένεται να είναι εξίσου επιβαρυμένο με την χρονιά που φεύγει.

Οι αλλαγές έχουν να κάνουν τόσο με τις δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι το 2015 και αφορούν τα εισοδήματα της χρήσης 2014, για τα οποία θα φορολογηθούμε για πρώτη φορά με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2014), όσο και με τα εισοδήματα που θα αρχίσουν να προκύπτουν από 1-1-2015 και τα οποία θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2016.Οι σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν τις δηλώσεις του 2015 (χρήση 2014) και θα επηρεάσουν τα εκκαθαριστικά της χρονιάς που έρχεται είναι οι εξής:

 • Εφόσον κάποιος είναι μισθωτός και παράλληλα αποκτά πρόσθετα εισοδήματα με «μπλοκάκι» από άλλο εργοδότη δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να φορολογηθεί με τις ευνοϊκές διατάξεις των μισθωτών για τα έσοδα από «μπλοκάκι», και συνεπώς  θα φορολογηθεί για αυτά ως ελεύθερος επαγγελματίας με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και ταυτόχρονα θα επιβαρυνθεί με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και για τον εργαζόμενο με «μπλοκάκι» ο οποίος δεν έχει δηλώσει την οικία του για επαγγελματική έδρα, αλλά διαθέτει επαγγελματικό χώρο.
 • Θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος φορολόγησης των αγροτών με λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος τους, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα. Τα καθαρά κέρδη των αγροτών θα φορολογηθούν με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, και προκαταβολή φόρου 27,5%. Επίσης όσοι αγρότες πιαστούν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων θα φορολογηθούν και αυτοί με 13%, αρκεί τα περισσότερα εισοδήματα τους να προέρχονται από αυτή την πηγή. Ωστόσο αναμένεται ερμηνευτική εγκύκλιος γιατί πολλά θέματα παραμένουν ανοικτά και ασαφή.
 • Αυξάνεται ο συντελεστής για τα εισοδήματα από ενοίκια για τα πρώτα 12.000 ευρώ από 10% στο 11%. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3%. Επίσης αν κάποιος λάβει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του από ενοίκια και πιαστεί στα τεκμήρια τότε για το υπερβάλλον ποσό των τεκμηρίων φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας με 26%.
 • Οι απαιτούμενες αποδείξεις που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι για τη χρήση 2014, ανέρχονται σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματος τους από αυτές τις πηγές (μισθούς-συντάξεις) και μέχρι 10.500 ευρώ. Η ποινή για όσες αποδείξεις δεν δηλωθούν παραμένει 22%.
 • Λόγω έλλειψης σχετικής διάταξης επανέρχεται ο κίνδυνος να φορολογηθούν τεκμαρτά, άνεργοι, φοιτητές, περιστασιακά απασχολούμενοι που έχουν χαμηλά εισοδήματα π.χ. από σεμινάρια του ΟΑΕΔ ή τόκους.

Επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν τα εισοδήματα που θα προκύψουν από 1-1-2015 και μετά είναι οι εξής:

 • Μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%, και άρα μικρή αύξηση του καθαρού μισθού για πολλούς μισθωτούς λόγω μείωσης της παρακράτησης.
 • «Πάγωμα» του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
 • Φορολόγηση των παροχών σε είδος που λαμβάνουν οι μισθωτοί.
 • Κατάργηση της διάταξης του «επαγγελματία επενδυτή».
 • Δυνατότητα εξαίρεσης από το ΦΠΑ των 415.000 μικρών επιχειρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ το 2014, με αίτηση στην εφορία εντός του Ιανουαρίου 2015.
 • Παύει να ισχύει το μέτρο συλλογής των αποδείξεων. Αναμένεται να καθιερωθεί νέο σύστημα.

Posted in Blog, Uncategorized.