Πόσο και πότε θα επιβαρυνθούμε από τους νέους έμμεσους φόρους

Δεκάδες νέοι φόροι μπήκαν στη ζωή μας προκειμένου να καλυφθεί ο δημοσιονομικός στόχος των 1,8 δις €, με στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% το 2018. Αναμφίβολα έχει διαφανεί από την πρόσφατη εμπειρία της μνημονιακής περιόδου ότι οι έμμεσοι φόροι έχουν εξαιρετικά άδικα και υφεσιακά χαρακτηριστικά, και ότι η απόδοση τους είναι κατώτερη από την κάθε φορά αναμενόμενη.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση επέλεξε αυτό το μίγμα προκειμένου να αποφύγει την εναλλακτική της περικοπής μισθών και συντάξεων. Επιπρόσθετα επέλεξε η σύνθεση του συγκεκριμένου πακέτου να περιλαμβάνει πολλούς έμμεσους φόρους, με κατεύθυνση την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά σε αντίθεση με τους δανειστές που επιθυμούσαν 2-3 έμμεσους φόρους που θα κάλυπταν ο δημοσιονομικό στόχο των 1,8 δις, όπως ήταν για παράδειγμα η πρόταση για ολοσχερή κατάργηση του μεσαίου συντελεστή 13%, που θα οδηγούσε σε τεράστιες αυξήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και η ύδρευση.

Προκειμένου οι αναγνώστες μας να αποκτήσουν τη συνολική εικόνα του νέου πακέτου των έμμεσων φόρων ετοιμάσαμε τον ακόλουθο χρηστικό πίνακα που περιλαμβάνει αναλυτικά τον χρόνο ισχύος των νέων φόρων, την εισπρακτική απόδοση κάθε ενός, καθώς και την επιβάρυνση (εκτιμώμενη ή βέβαιη) που θα επιφέρει.

pinakas_karagrigorioy

Posted in Blog.